Xây dựng Bình Chánh giảm gần 70% doanh thu

. Nguồn thu chủ yếu từ bán dự án Phong Phú 4, Nhất Lan 2 và 3; chuyển nhượng dự án Đông Tây (80-100 tỷ đồng), Nhất Lan 5; bán đất nông nghiệp thuộc khu công nghiệp Lê Minh Xuân, lợi nhuận từ Big C và một số dịch vụ khác. Mục tiêu doanh thu năm 2015 của BCI là 380 tỷ đồng, lợi nhuận sau thế 120 tỷ đồng, cổ tức 2015 dự chi 10%. Doanh nghiệp dự kiến tiến hành liên doanh với đối tác Pháp trong việc mở rộng siêu thị Big C mang về lợi nhuận khoảng 30 tỷ đồng

Theo số liệu vừa được công bố, lợi nhuận lũy kế sau thuế của BCI cũng trên đà đi xuống, đạt hơn 26 tỷ đồng, giảm 37%. doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đạt gần 28,6 tỷ đồng, chỉ bằng một phần ba cùng kỳ. Lãi ròng cũng sụt giảm hơn 20% (đạt 16,34 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/6/2015, BCI tồn kho hơn 2.100 tỷ đồng, trong đó chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng chiếm tới 99% trong tổng giá trị hàng tồn kho. Năm 2015, công ty mở rộng sang thi công các dự án BOT theo các tuyến đường Nhà nước ở gần các dự án, nhằm tạo giá trị cho các khu đất. Doanh nghiệp dự kiến tiến hành liên doanh với đối tác Pháp trong việc mở rộng siêu thị Big C mang về lợi nhuận khoảng 30 tỷ đồng. Ngoài ra, BCI cũng lên kế hoạch hợp tác với Tập đoàn Casio để mở rộng thêm các siêu thị khác.

Mục tiêu doanh thu năm 2015 của BCI là 380 tỷ đồng, lợi nhuận sau thế 120 tỷ đồng, cổ tức 2015 dự chi 10%. Nguồn thu chủ yếu từ bán dự án Phong Phú 4, Nhất Lan 2 và 3; chuyển nhượng dự án Đông Tây (80-100 tỷ đồng), Nhất Lan 5; bán đất nông nghiệp thuộc khu công nghiệp Lê Minh Xuân, lợi nhuận từ Big C và một số dịch vụ khác.

BCI sở hữu quỹ đất lớn với tổng cộng 24 dự án nằm tại khu Nam Sài Gòn, Bình Chánh , Bình Tân. Hiện doanh nghiệp còn 10 trên tổng số 24 dự án chưa hoàn tất khâu giải phóng mặt bằng theo quy hoạch được duyệt hoặc diện tích đất được giao.

Hà Thanh

Trung Quốc điều hành tỷ giá như thế nào

Lúc này, với chủ trương cởi mở hơn, Chính phủ Trung Quốc đã không còn độc quyền về các hoạt động ngoại thương nữa và cũng thay đổi cả chính sách tỷ giá hối đoái để phù hợp với những yêu cầu của nền kinh tế.

Năm 1979, Trung Quốc có khoảng hơn 10 công ty giữ vai trò quản lý các giao dịch với nước ngoài.