Vinalines giảm nợ trên 3.600 tỷ đồng

. Về công tác thoái vốn, lãnh đạo Vinalines cho biết nửa đầu năm, Tổng công ty đã hoàn thành bán vốn tại 11 doanh nghiệp với số tiền thu về gần 1. 257 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp thoái vốn lên 32 doanh nghiệp và tổng số tiền thu về gần 1. 790 tỷ đồng, bảo toàn được vốn đã đầu tư. Trong đó, thoái vốn thành công tại 28 doanh nghiệp (26 doanh nghiệp thoái hoàn toàn và 2 doanh nghiệp giảm tỷ lệ phần vốn), 4 doanh nghiệp đang tiếp tục thực hiện thoái lần hai. Doanh thu của Tổng công ty 6 tháng đầu năm ước đạt trên 9. 350 tỷ, bằng 51% kế hoạch năm 2015 và bằng 99% so với cùng kỳ năm 2014.  Mặc dù hai quý đầu năm, toàn Tổng công ty dự kiến vẫn lỗ gần 200 tỷ nhưng riêng công ty mẹ đã báo lãi 124 tỷ đồng

Ông Long cho hay công ty mẹ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đàm phán để xử lý dứt điểm các khoản nợ tại Vietinbank, ACB, VPbank… và đã đạt được những thoả thuận bước đầu tích cực, hứa hẹn số nợ từ đây đến cuối năm tiếp tục giảm mạnh.

“Tái cơ cấu nợ không còn là áp đặt của cấp trên nữa mà tự chúng ta phải làm. Nếu không xử lý cục máu đông này thì mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng là vô vọng. Nhưng quan trọng là việc xử lý nợ này đã được thực hiện chủ yếu qua bán nợ theo cơ chế thị trường”, Tổng giám đốc Lê Anh Sơn thông tin thêm.

Về công tác thoái vốn, lãnh đạo Vinalines cho biết nửa đầu năm, Tổng công ty đã hoàn thành bán vốn tại 11 doanh nghiệp với số tiền thu về gần 1.257 tỷ đồng , nâng tổng số doanh nghiệp thoái vốn lên 32 doanh nghiệp và tổng số tiền thu về gần 1.790 tỷ đồng, bảo toàn được vốn đã đầu tư. Trong đó, thoái vốn thành công tại 28 doanh nghiệp (26 doanh nghiệp thoái hoàn toàn và 2 doanh nghiệp giảm tỷ lệ phần vốn), 4 doanh nghiệp đang tiếp tục thực hiện thoái lần hai. Các doanh nghiệp thoái vốn đều bảo toàn vốn đầu tư và có lãi.

Cùng với tái cơ cấu tài chính, hoạt động sản xuất của Vinalines 6 tháng qua cũng đem đến kết quả khả quan trong đó nổi bật nhất là khối cảng biển khi một loạt cảng như Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn báo lãi hàng trăm tỷ đồng.

Doanh thu của Tổng công ty 6 tháng đầu năm ước đạt trên 9.350 tỷ, bằng 51% kế hoạch năm 2015 và bằng 99% so với cùng kỳ năm 2014. Mặc dù hai quý đầu năm, toàn Tổng công ty dự kiến vẫn lỗ gần 200 tỷ nhưng riêng công ty mẹ đã báo lãi 124 tỷ đồng.

Chí Hiếu

Barclays sắp sa thải hơn 30.000 người

Trong một bài phát biểu tháng này, ông tuyên bố sẽ tăng gấp đôi giá cổ phiếu cho nhà băng trong 3-4 năm tới và có thể đầu tư vào vài doanh nghiệp nữa.