Blog

Vinaconex có Chủ tịch mới

. Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – VINACONEX (Mã CK VCG) cho biết Hội đồng quản trị công ty đã thông qua đơn từ nhiệm chức chủ tịch của ông Nguyễn Thành Phương. Hiện ông Học là Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC), đồng thời cũng đại diện cho tổng công ty này làm Chủ tịch Dược Hậu Giang (Mã CK DHG)

Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – VINACONEX (Mã CK: VCG) cho biết Hội đồng quản trị công ty đã thông qua đơn từ nhiệm chức Chủ tịch của ông Nguyễn Thành Phương. Ông Phương xin nghỉ theo chế độ hưu trí.

Ông Phương đã giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị từ tháng 12/2011 sau khi làm Tổng giám đốc hơn 3 năm. Ông gắn bó với Vinaconex từ năm 1989 với nhiều cương vị khác nhau. 

Hội đồng quản trị cũng thông qua việc bầu ông Hoàng Nguyên Học làm Chủ tịch mới từ đầu tháng 7. Hiện ông Học là Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC), đồng thời cũng đại diện cho tổng công ty này làm Chủ tịch Dược Hậu Giang (Mã CK: DHG). Cổ đông Nhà nước đang nắm gần 48% cổ phần tại Vinaconex và hơn 43% tại Dược Hậu Giang.

Trước khi nắm giữ vị trí đứng đầu 2 doanh nghiệp trên, ông Hoàng Nguyên Học từng làm Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính). Kể từ 27/6/2006, ông Học được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng thành viên của SCIC.

Hiện Hội đồng quản trị của của Vinaconex gồm 9 thành viên và Ban giám đốc có 6 thành viên. 

Ngọc Tuyên

Khủng hoảng Hy Lạp là bài học cho Việt Nam

“Sau cuộc khủng hoảng tại Mỹ và châu Âu vào năm 2007 – 2008, các quốc gia đã có kinh nghiệm để đối phó với các cơn bão tài chính.


Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close