Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện chính sách công nghiệp ôtô

. Trước đó, Thủ tướng đã phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, với mục tiêu tổng quát là xây dựng ôtô Việt Nam trở thành ngành công nghiệp quan trọng, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa về các loại xe có lợi thế cạnh tranh, tham gia xuất khẩu, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp khác và nâng cao năng lực cạnh tranh để trở thành nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng trong chuỗi sản xuất công nghiệp ôtô thế giới. Chiến lược đặt ra đến năm 2035, tổng sản lượng xe đạt khoảng 1. 400 chiếc, trong đó xe đến 9 chỗ khoảng 852. 600 chiếc, từ 10 chỗ trở lên khoảng 84. 400 chiếc, xe tải khoảng 587. 900 chiếc, xe chuyên dụng khoảng 6

Đối với những nội dung liên quan đến khuyến khích sản xuất phụ tùng, linh kiện ôtô (trong đó đặc biệt khuyến khích sản xuất động cơ, hộp số…), Thủ tướng yêu cầu cần nêu rõ nội dung, tiến độ để Chính phủ quyết định hoặc trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tính toán thuế suất tiêu thụ đặc biệt theo nguyên tắc phân chia thành các nhóm nhỏ hơn hiện nay, tham khảo kinh nghiệm một số nước trong khu vực theo hướng giảm mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các dòng xe ưu tiên phát triển.

Đối với dự án có quy mô lớn sản xuất các dòng xe ưu tiên và dự án sản xuất các cụm chi tiết quan trọng, cần áp dụng mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi hơn quy định hiện hành. Mức ưu đãi đối với từng dự án cụ thể do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Trước đó, Thủ tướng đã phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, với mục tiêu tổng quát là xây dựng ôtô Việt Nam trở thành ngành công nghiệp quan trọng, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa về các loại xe có lợi thế cạnh tranh, tham gia xuất khẩu, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp khác và nâng cao năng lực cạnh tranh để trở thành nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng trong chuỗi sản xuất công nghiệp ôtô thế giới. 

Chiến lược đặt ra đến năm 2035, tổng sản lượng xe đạt khoảng 1.531.400 chiếc, trong đó xe đến 9 chỗ khoảng 852.600 chiếc, từ 10 chỗ trở lên khoảng 84.400 chiếc, xe tải khoảng 587.900 chiếc, xe chuyên dụng khoảng 6.500 chiếc. Tỷ lệ số xe sản xuất lắp ráp trong nước chiếm khoảng 78% so với nhu cầu nội địa.

Chí Hiếu