Thủ tướng yêu cầu giám sát chặt việc cấp tín dụng

. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa giao Ngân hàng Nhà nước tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát thường xuyên việc tuân thủ các quy định về cấp tín dụng, sử dụng hạn mức tín dụng. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu việc cấp tín dụng phải hiệu quả, đúng mục đích và an toàn hoạt động ngân hàng, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm của tổ chức tín dụng. Người đứng đầu Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá, thẩm định và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về đề xuất phê duyệt cấp tín dụng vượt giới hạn vốn tự có của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng và người có liên quan để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường theo dõi, giám sát, kiểm tra sau cho vay và thực hiện các biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng tín dụng, phòng ngừa rủi ro

Theo Ngân hàng Nhà nước, nợ xấu từ 17,21% tại tháng
9/2012 giảm xuống còn 4,83% cuối 2014, tương đương với khoảng 214.900
tỷ đồng.
Bảo Quyên
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa giao Ngân hàng Nhà nước tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát thường xuyên việc tuân thủ các quy định về cấp tín dụng , sử dụng hạn mức tín dụng.Theo đó, Thủ tướng yêu cầu việc cấp tín dụng phải hiệu quả, đúng mục đích và an toàn hoạt động ngân hàng, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm của tổ chức tín dụng.Người đứng đầu Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá, thẩm định và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về đề xuất phê duyệt cấp tín dụng vượt giới hạn vốn tự có của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng và người có liên quan để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường theo dõi, giám sát, kiểm tra sau cho vay và thực hiện các biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng tín dụng, phòng ngừa rủi ro. Đồng thời chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc thẩm định, đánh giá hiệu quả, cấp tín dụng và thu hồi nợ đối với khách hàng và người có liên quan theo quy định của pháp luật, định kỳ hàng tháng báo cáo Ngân hàng Nhà nước để giám sát, theo dõi.Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống đã giảm từ 4,93% cuối tháng 9/2012 xuống còn 3,25% cuối 2014.Còn theo cơ quan giám sát của Ngân hàng Nhà nước, nợ xấu từ 17,21% tại tháng 9/2012 giảm xuống còn 4,83% cuối 2014, tương đương với khoảng 214.900 tỷ đồng.
“Nhiều cản trở pháp lý về xử lý nợ xấu”Nguyễn Hoài “Có thể trên sổ sách, tình hình xử lý nợ xấu đang tốt nhưng bản chất vấn đề lại là câu chuyện khác”…Nợ xấu giảm nhanh, thực hay không?Minh ĐứcMột cách đầy đủ, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng đã giảm từ 17,21% xuống còn 4,83%…Chính phủ được đề nghị đánh giá kỹ hơn về CPI, nợ xấuNguyễn LêCó những vấn đề mà một số vị ở cơ quan thẩm tra muốn có phân tích kỹ hơn từ Chính phủ…

(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

 TỪ KHÓA
Ngân hàng Nhà nướcNợ xấutổ chức tín dụngThủ tướngtín dụngChính phủthanh traPháp

HDBank cho vay lại 3.000 tỷ đồng vốn ODA

HDBank chia sẻ 20% rủi ro tín dụng với Bộ Tài chính trong dự án cho vay lại này.
Thanh Tú
HDBank vừa được Chính phủ phê duyệt là ngân hàng thay mặt Bộ Tài chính cho vay lại hơn 3.000 tỷ đồng vốn vay ODA từ JICA để thực hiện dự án cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 2.HDBank là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên được Bộ Tài chính lựa chọn là đầu mối cho vay lại và chia sẻ 20% rủi ro tín dụng với Bộ Tài chính.HDBank đã trực tiếp thực hiện thẩm định đánh giá hiệu quả dự án đầu tư và sẽ thực hiện các thủ tục giải ngân, thu nợ, lãi, phí…