Kinh tế

Thủ tướng yêu cầu giám sát chặt việc cấp tín dụng

. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa giao Ngân hàng Nhà nước tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát thường xuyên việc tuân thủ các quy định về cấp tín dụng, sử dụng hạn mức tín dụng. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu việc cấp tín dụng phải hiệu quả, đúng mục đích và an toàn hoạt động ngân hàng, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm của tổ chức tín dụng. Người đứng đầu Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá, thẩm định và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về đề xuất phê duyệt cấp tín dụng vượt giới hạn vốn tự có của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng và người có liên quan để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường theo dõi, giám sát, kiểm tra sau cho vay và thực hiện các biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng tín dụng, phòng ngừa rủi ro

Theo Ngân hàng Nhà nước, nợ xấu từ 17,21% tại tháng
9/2012 giảm xuống còn 4,83% cuối 2014, tương đương với khoảng 214.900
tỷ đồng.

Đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp tư nhân

Chỉ đạo nêu trên được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra khi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 15 năm hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM cuối tuần này.

Cụ thể, để phát triển thị trường, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán và các Sở Giao dịch tiếp tục hoàn thiện thể chế, luật pháp, cơ chế để phù hợp với điều kiện nền kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế. “Đây là vấn đề hết sức quan trọng, nhân tố quyết định hàng đầu để thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động hiệu quả”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng cần thúc đẩy mạnh hơn, hiệu quả hơn nữa việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, gắn với khuyến kích các doanh nghiệp tư nhân cổ phần hóa, gắn với niêm yết, để thị trường chứng khoán có nhiều hàng hóa, dịch vụ hơn.

Thủ tướng cho rằng cần rà soát, bổ sung những quy định cần thiết để quản lý, chủ động ngăn ngừa, không để thị trường chứng khoán Việt Nam rơi vào khó khăn, đổ vỡ.


Bảo Quyên
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa giao Ngân hàng Nhà nước tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát thường xuyên việc tuân thủ các quy định về cấp tín dụng , sử dụng hạn mức tín dụng.Theo đó, Thủ tướng yêu cầu việc cấp tín dụng phải hiệu quả, đúng mục đích và an toàn hoạt động ngân hàng, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm của tổ chức tín dụng.Người đứng đầu Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá, thẩm định và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về đề xuất phê duyệt cấp tín dụng vượt giới hạn vốn tự có của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng và người có liên quan để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường theo dõi, giám sát, kiểm tra sau cho vay và thực hiện các biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng tín dụng, phòng ngừa rủi ro. Đồng thời chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc thẩm định, đánh giá hiệu quả, cấp tín dụng và thu hồi nợ đối với khách hàng và người có liên quan theo quy định của pháp luật, định kỳ hàng tháng báo cáo Ngân hàng Nhà nước để giám sát, theo dõi.Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống đã giảm từ 4,93% cuối tháng 9/2012 xuống còn 3,25% cuối 2014.Còn theo cơ quan giám sát của Ngân hàng Nhà nước, nợ xấu từ 17,21% tại tháng 9/2012 giảm xuống còn 4,83% cuối 2014, tương đương với khoảng 214.900 tỷ đồng.
“Nhiều cản trở pháp lý về xử lý nợ xấu”Nguyễn Hoài “Có thể trên sổ sách, tình hình xử lý nợ xấu đang tốt nhưng bản chất vấn đề lại là câu chuyện khác”…Nợ xấu giảm nhanh, thực hay không?Minh ĐứcMột cách đầy đủ, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng đã giảm từ 17,21% xuống còn 4,83%…Chính phủ được đề nghị đánh giá kỹ hơn về CPI, nợ xấuNguyễn LêCó những vấn đề mà một số vị ở cơ quan thẩm tra muốn có phân tích kỹ hơn từ Chính phủ…

(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

 TỪ KHÓA
Ngân hàng Nhà nướcNợ xấutổ chức tín dụngThủ tướngtín dụngChính phủthanh traPháp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close