Blog

Thủ tướng yêu cầu có đối sách với đồng nhân dân tệ

. Từ ngày 14/8, thị trường ngoại tệ đã có xu hướng ổn định trở lại, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng đã giảm thấp hơn so với mức trần, bảo đảm thanh khoản thị trường. Thủ tướng cũng đánh giá cao biện pháp tăng biên độ tỷ giá giữa đồng Việt Nam và USD tăng từ +/-1% lên +/-2% của Ngân hàng Nhà nước ngày 11/8. Thủ tướng cho rằng, điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá tới đây cần tiếp tục chủ động, linh hoạt theo tín hiệu thị trường, bảo đảm ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra cho năm 2015

Thủ tướng cũng đánh giá cao biện pháp tăng biên độ tỷ giá giữa đồng Việt Nam và USD tăng từ +/-1% lên +/-2% của Ngân hàng Nhà nước ngày 11/8.

Lãnh đạo Chính phủ nhắc nhở các bộ, ngành tăng cường phối hợp để có đối sách ứng phó phù hợp trên tinh thần phát huy cao nhất những tác động tích cực, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nước ta. 

Thủ tướng cho rằng, điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá tới đây cần tiếp tục chủ động, linh hoạt theo tín hiệu thị trường, bảo đảm ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra cho năm 2015. 

“Đồng thời cũng phải tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hệ thống các giải pháp mang tính tổng thể, dài hạn, bảo đảm môi trường ổn định và thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững”, Thủ tướng nói.

Chỉ trong 3 ngày 11-13/8, đồng nhân dân tệ đã mất giá 4,6% so với đồng USD. Trong đó ngày 11/8 giảm 1,9%, ngày 12/8 giảm 1,6% và ngày 13/8 giảm 1,1%.

Trước tình hình đó, ngay trong ngày 11/8 Ngân hàng Nhà nước đã chủ động điều chỉnh kịp thời khi tăng biên độ tỷ giá giữa đồng Việt Nam và USD Mỹ từ +/-1% lên +/-2%. Việc điều chỉnh này có tính đến các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường tài chính, tiền tệ, thương mại, đầu tư… và bảo đảm lợi ích chung của nền kinh tế. Từ ngày 14/8, thị trường ngoại tệ đã có xu hướng ổn định trở lại, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng đã giảm thấp hơn so với mức trần, bảo đảm thanh khoản thị trường.

Sáng 14/8, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng đã tăng tỷ giá đồng nội tệ 0,05%, lên 6,3975 NDT đổi một USD.

T. Đức

Nhật có thể nới lỏng tiền tệ để đối phó Trung Quốc

Trước đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tuyên bố sẽ để thị trường đóng vai trò lớn hơn trong việc quyết định tỷ giá đồng NDT.


Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close