Blog

Thủ tướng hứa kiểm soát nợ công dưới 65% GDP

. Giữa tuần, nhà tài trợ đa phương lớn nhất này cũng đã công bố nợ công Việt Nam tính đến cuối năm 2014 đạt con số 2,35 triệu tỷ đồng, tương đương 110 tỷ USD (bao gồm nợ của Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa phương). Bà cũng khẳng định ưu tiên của mình trong hợp tác với các Bộ, ngành của Việt Nam nhằm chuẩn bị, ký kết và triển khai các hiệp định tài trợ vốn của kỳ IDA 17 cho Việt Nam, trong đó đã ký khoảng 1,5 tỷ USD và chuẩn bị danh mục cho năm tài khóa 2016-2017 để ký kết với tổng giá trị tài trợ khoảng 2 tỷ USD

Bà cũng khẳng định ưu tiên của mình trong hợp tác với các Bộ, ngành của Việt Nam nhằm chuẩn bị, ký kết và triển khai các hiệp định tài trợ vốn của kỳ IDA 17 cho Việt Nam, trong đó đã ký khoảng 1,5 tỷ USD và chuẩn bị danh mục cho năm tài khóa 2016-2017 để ký kết với tổng giá trị tài trợ khoảng 2 tỷ USD.

Giữa tuần, nhà tài trợ đa phương lớn nhất này cũng đã công bố nợ công Việt Nam tính đến cuối năm 2014 đạt con số 2,35 triệu tỷ đồng, tương đương 110 tỷ USD (bao gồm nợ của Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa phương).

Tại buổi công bố trên, bà Victoria Kwakwa cũng đã khuyến nghị Chính phủ cần củng cố tài khóa phù hợp với tăng trưởng để giảm bớt nhu cầu bù đắp thâm hụt ngân sách, đồng thời phải hợp lý hóa nguồn chi và cải thiện hiệu quả đầu tư công.

Trong cuôc gặp chiều 24/7, Thủ tướng cho biết mặc dù đã đạt một số kết quả song Chính phủ Việt Nam vẫn chưa thể hài lòng, đồng thời nhận thức đầy đủ về những khó khăn, thách thức phải giải quyết.

Như với vấn đề nợ công, Chính phủ cho hay sẽ tái cấu trúc lại, xem xét cơ cấu lại tài khóa, giảm bội chi ngân sách theo lộ trình, giảm chi thường xuyên, bảo đảm kế hoạch trả nợ.

Người đứng đầu Chính phủ nói các khoản vay mới sẽ chỉ tập trung cho đầu tư hạ tầng kinh tế – xã hội thiết yếu; hạn chế thấp nhất lãng phí, thất thoát, tiêu cực, tham nhũng. “Việt Nam dứt khoát kiểm soát nợ công trong giới hạn cho phép, dưới ngưỡng 65% theo quy định, bảo bảo an toàn tài chính quốc gia và giảm dần tỷ lệ nợ công sau năm 2017”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, trong đó tập trung giảm phấn vốn nhà nước trong doanh nghiệp, đổi mới quản trị doanh nghiệp và niêm yết trên thị trường chứng khoán. 

Đối với tái cơ cấu ngân hàng, Chính phủ đang chỉ đạo đẩy mạnh giai đoạn 2 tái cơ cấu các ngân hàng thương mại yếu kém đúng theo kế hoạch. Cùng với đó, Chính phủ cũng quyết tâm giảm nợ xấu; tính toán để tiếp tục tăng vốn cho Công ty Quản lý tài sản Việt Nam (VAMC). 

“Mục tiêu giảm nợ xấu xuống 3% vào tháng 9/2015 là khả thi”, Thủ tướng nhìn nhận.

Chí Hiếu

Tiêu 8.000 tỷ đồng và dân chờ quy hoạch “treo”

Chi phí làm quy hoạch riêng giai đoạn 2011-2020 đã lên tới gần 8.000 tỷ đồng.
Công tác quy hoạch với 8.000 tỷ đồng không mang lại hiệu quả.


Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close