TOP MENU
MENU MENU

SEARCH

. Sau IPO, cơ cấu vốn của tập đoàn là 51% Nhà nước, 24% nhà đầu tư chiến lược, 0,6% người lao động và 24,4% từ các nhà đầu tư khác. Trong đó, hai nhà

Ông Hà Văn Thắm bị miễn nhiệm Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương
Đại chiến gia đình trong Tập đoàn Lotte
Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục đi xuống
. Sau IPO, cơ cấu vốn của tập đoàn là 51% Nhà nước, 24% nhà đầu tư chiến lược, 0,6% người lao động và 24,4% từ các nhà đầu tư khác. Trong đó, hai nhà đầu tư chiến lược của Vinatex là Tập đoàn Vingroup (nắm 10%) và Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID) nắm 14% vốn

Tổng số lượng chứng khoán đăng ký là 500 triệu cổ phiếu, tương ứng 5.000 tỷ đồng. Trước đó, theo Quyết định 51 của Thủ tướng có hiệu lực từ ngày 1/11/2014, doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa phải thực hiện việc đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom.

Vinatex đã thực hiện phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 9/2014 với mức giá đấu thành công bình quân là 11.000 đồng một cổ phiếu. Sau IPO, cơ cấu vốn của Tập đoàn là 51% Nhà nước, 24% nhà đầu tư chiến lược, 0,6% người lao động và 24,4% từ các nhà đầu tư khác.

Trong đó, hai nhà đầu tư chiến lược của Vinatex là Tập đoàn Vingroup (nắm 10%) và Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID) nắm 14% vốn.

Năm 2014, Vinatex đạt gần 465 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, sang quý I/2015, tập đoàn lãi gần 77 tỷ đồng.

Huyền Thư

Sacombank vừa gửi bộ tài liệu đại hội cổ đông bất thường 2015 vào ngày
11/7, với nội dung công bố đề án sáp nhập Southern Bank vào Sacombank.


COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0