Tag: PNJ

PNJ đầu tư 40 tỷ đồng phát triển sản phẩm cao cấp

. Mới đây, PNJ vào vòng chung kết JNA của cả 3 hạng mục quan trọng Top doanh nghiệp của năm, Top doanh nghiệp xuất sắc của năm - khu vực Asean, Công t ...
1 / 1 POSTS