Tag: phá giá

Phá giá đồng tiền, Trung Quốc thổi bùng nguy cơ chiến tranh tiền tệ

. Chỉ một ngày sau khi phá giá đồng nhân dân tệ gần 2%, Ngân hàng nhân dân Trung Quốc (PBOC) ngày 12/8 đã lại điều chỉnh giảm tỷ giá tham chiếu của nh ...
1 / 1 POSTS