Tag: ngân hàng nhà nước

Vì sao Ngân hàng Nhà nước nâng biên độ tỷ giá USD/VND?

. Trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tăng 2 lần với tổng mức điều chỉnh là 2% tỷ giá bình quân liên ngân hàng từ mức 21. 246 VND/ ...

Ngân hàng Nhà nước lo rủi ro cho vay dự án giao thông

. Tuy nhiên, việc cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông còn một số ...

Ngân hàng Nhà nước có “chơi đẹp” với tỷ giá?

. Ngân hàng Nhà nước bán ra, thể hiện bằng nguồn lực bình ổn cụ thể chứ không chỉ ở lời nói nữa. Nhưng mức độ “chơi đẹp” đến đâu? Thông tin phản ánh t ...
3 / 3 POSTS