Rủi ro tỷ giá USD/VND đến hồi khắc nghiệt

Phép thử thực sự với ổn định tỷ giá USD/VND
“Cần phải để tỷ giá thực tiền đồng tiếp tục gia tăng”
Sau nới biên độ tỷ giá USD/VND là gì?

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0