Kinh tế

Nợ xấu Southern Bank tháng 11/2013 là 55,31%

Một chi nhánh của Ngân hàng Phương Nam.
Duy Cường
Báo cáo Kiểm toán Nhà nước công bố sáng 10/7/2015 dẫn số liệu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp.HCM cho thấy, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (Southern Bank ) tại 30/6/2012 là 45,6%, tháng 11/2013 lên tới 55,31%.Tuy nhiên, Southern Bank chỉ báo cáo tỷ lệ nợ xấu tháng 12/2013 là 3,39%, do ngân hàng này không chuyển nợ xấu theo kiến nghị của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước.Cũng theo báo cáo, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB, đã sáp nhập vào BIDV tháng 4 vừa qua) tại 31/12/2013 là 2,66%, còn theo kết quả kiểm toán là 3,68%.Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cũng cho thấy, đến 31/12/2013 dư nợ xấu toàn hệ thống là 116.494,7 tỷ đồng, bằng 3,61% dư nợ, giảm 1,62% so với năm 2012.Nếu phân loại nợ theo nhóm nợ cao nhất theo thông tin từ Trung tâm Thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước thì nợ xấu cuối tháng 12 là 5,66% và bắt đầu giảm từ tháng 11/2013 (tháng 11/2013 giảm 3,22%, tháng 12/2013 giảm 14,8%).Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cũng cho thấy, vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng năm 2013 tăng 8,12% so với năm 2012, quy mô sở hữu chéo tương đương khoảng 6,6% vốn điều lệ.Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt 26/32 phương án cơ cấu lại của các tổ chức tín dụng hoạt động bình thường, 7/11 phương án của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng hoạt động bình thường và 8/9 phương án của các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém được xác định từ năm 2012.
Southern Bank như thế nào trước khi về Sacombank?Kim ThuNợ xấu Southern Bank tăng tới 948 tỷ đồng năm qua, các khoản lãi và phí phải thu lên tới gần 16.000 tỷ đồng…

(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

 TỪ KHÓA
Ngân hàng Nhà nướcMHBKiểm toán Nhà nướcNợ xấuVAMCtổ chức tín dụngvốn điều lệThủ tướngviệt namtín dụng

Dự án Nhà B6 Giảng Võ xin thêm tầng

Hà Nội nghiên cứu, chấp thuận một số nội dung nhằm tạo điều kiện cho Tổng Công ty 36 triển khai nhanh chóng Dự án Nhà B6 Giảng Võ.


Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close