Kinh tế

Nhiều thay đổi về ưu đãi tín dụng nông nghiệp

. cao hơn các lĩnh vực khác. Thứ tư, cơ chế mới khuyến khích khách hàng vay vốn tham gia mua bảo hiểm trong nông nghiệp thông qua việc quy định tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay với mức tối thiểu 0,2%/năm so với lãi suất của các khoản cho vay cùng loại và có thời hạn tương ứng. Thứ năm, Nghị định 55 quy định cụ thể hơn về nguyên tắc, quy trình xử lý các khoản nợ vay gặp rủi ro do thiên tai, dịch bệnh trên phạm vi rộng hoặc do nguyên nhân khách quan bất khả kháng đối với khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Thứ sáu, khuyến khích các tổ chức tín dụng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thông qua quy định về trích lập dự phòng rủi ro, hỗ trợ nguồn vốn và các công cụ điều hành chính sách tiền tệ khác. Ngoài ra, Nghị định 55 cũng quy định cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng không phải nộp lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản tại cơ quan thực hiện chứng thực hợp đồng và lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm

Chính phủ đã có nhiều thay đổi về cơ chế cho vay, mức độ ưu đãi đối với
các nhu cầu vay vốn trong lĩnh vực này, cũng như khắc phục những điểm
hạn chế thời gian qua.
Hoàng Vũ
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp , nông thôn, với nhiều sửa đổi so với cơ chế trong Nghị định 41 trước đây.Ở nghị định mới, Chính phủ đã có nhiều thay đổi về cơ chế cho vay, mức độ ưu đãi đối với các nhu cầu vay vốn trong lĩnh vực này, cũng như khắc phục những điểm hạn chế thời gian qua.Cụ thể, Nghị định 55 đã bổ sung đối tượng được vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn bao gồm cả các đối tượng là cá nhân, hộ gia đình sinh sống trên địa bàn thành phố, thị xã nhưng tham gia sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.Thứ hai, cơ chế mới được xây dựng theo hướng thúc đẩy tổ chức sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết, mô hình ứng dụng công nghệ cao thông qua việc quy định các tổ chức đầu mối (doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã) tham gia mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Các nhu cầu vay loại này được tổ chức tín dụng áp cơ chế không có tài sản bảo đảm lên đến 70-80% giá trị dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.Thứ ba, nghị định mới đã nâng mức cho vay không có tài sản bảo đảm đối với các đối tượng là cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, chủ trang trại, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã… lên gấp 1,5 đến 2 lần so với quy định hiện nay.Quy định mức cho vay không có tài sản bảo đảm đối với một số lĩnh vực đặc thù có nhu cầu vốn lớn trong sản xuất nông nghiệp như đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm, nuôi trồng, khai thác thủy sản xa bờ, cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá… cao hơn các lĩnh vực khác.Thứ tư, cơ chế mới khuyến khích khách hàng vay vốn tham gia mua bảo hiểm trong nông nghiệp thông qua việc quy định tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay với mức tối thiểu 0,2%/năm so với lãi suất của các khoản cho vay cùng loại và có thời hạn tương ứng.Thứ năm, Nghị định 55 quy định cụ thể hơn về nguyên tắc, quy trình xử lý các khoản nợ vay gặp rủi ro do thiên tai, dịch bệnh trên phạm vi rộng hoặc do nguyên nhân khách quan bất khả kháng đối với khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.Thứ sáu, khuyến khích các tổ chức tín dụng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thông qua quy định về trích lập dự phòng rủi ro, hỗ trợ nguồn vốn và các công cụ điều hành chính sách tiền tệ khác.Ngoài ra, Nghị định 55 cũng quy định cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng không phải nộp lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản tại cơ quan thực hiện chứng thực hợp đồng và lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm.(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

10 đại biểu không biểu quyết thông qua ngân sách

Thừa nhân mức vượt là thể hiện việc chấp hành kỷ luật tài chính và nghị quyết của Quốc hội chưa nghiêm, song với lý giải đây là số thực tế đã phát sinh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn xin Quốc hội cho phép quyết toán số tiền đã vượt dự toán.
Nguyễn Lê
Chiều 10/6, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013.


}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

 TỪ KHÓA
Lãi suấttổ chức tín dụngtín dụngvay vốnChính phủtrích lập dự phòngtrích lậpĐầu tưxây dựngthủy sản

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close