Hình 1: Người thu nhập thấp có cơ hội vay nhiều tiền hơn để mua nhà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close