Kinh tế

Hy Lạp có thể đóng cửa ngân hàng một tháng

. Trong báo cáo hôm qua, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng nhận xét việc đóng cửa ngân hàng và kiểm soát vốn đã gây ảnh hưởng nặng lên hệ thống tài chính và nền kinh tế nước này, do làm suy giảm khả năng trả nợ. “Nợ của Hy Lạp hiện chỉ có thể bền vững thông qua các biện pháp giảm nhẹ nằm ngoài khả năng cân nhắc của châu Âu”, báo cáo cho biết. Hôm 13/7, lãnh đạo các nước khu vực đồng tiền chung (eurozone) và Hy Lạp đã thống nhất về các điều khoản cải tổ nước này cần thực hiện để được nhận gói cứu trợ thứ 3 trong vòng 5 năm qua

Châu Âu và IMF ước tính Hy Lạp cần 82 – 86 tỷ euro trong 3 năm tới, theo tài liệu của Nhóm Bộ trưởng Tài chính eurozone (Eurogroup). Từ năm 2010, họ đã cho nước này vay 233 tỷ euro.

Hôm 13/7, lãnh đạo các nước khu vực đồng tiền chung (eurozone) và Hy Lạp đã thống nhất về các điều khoản cải tổ nước này cần thực hiện để được nhận gói cứu trợ thứ 3 trong vòng 5 năm qua. Dù vậy, thỏa thuận cần được Quốc hội Hy Lạp và một số nước khác trong eurozone thông qua. Hôm nay, Quốc hội Hy Lạp sẽ bỏ phiếu về vấn đề này.

Trong báo cáo hôm qua, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng nhận xét việc đóng cửa ngân hàng và kiểm soát vốn đã gây ảnh hưởng nặng lên hệ thống tài chính và nền kinh tế nước này, do làm suy giảm khả năng trả nợ. “Nợ của Hy Lạp hiện chỉ có thể bền vững thông qua các biện pháp giảm nhẹ nằm ngoài khả năng cân nhắc của châu Âu”, báo cáo cho biết. IMF ước tính nợ nước này sẽ gần chạm 200% GDP trong 2 năm tới.

Hà Thu (theo Telegraph)

Bất bình với lãnh đạo, cổ đông PNC phủ quyết toàn bộ tờ trình

Một cổ đông khác đề nghị làm rõ cổ phần của PNC tại hệ thống rạp liên doanh Megastar (nay là CGV) hiện tại là 10% hay 20%? Thắc mắc này xuất phát từ một giao dịch trị giá 400.000 USD cách đây vài năm, khi Megastar tiến hành tăng vốn nhưng PNC (khi ấy sở hữu 20% cổ phần) không có nguồn đối ứng.


Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close