Blog

Đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp tư nhân

. Cụ thể, để phát triển thị trường, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán và các Sở Giao dịch tiếp tục hoàn thiện thể chế, luật pháp, cơ chế để phù hợp với điều kiện nền kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế.  “Đây là vấn đề hết sức quan trọng, nhân tố quyết định hàng đầu để thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động hiệu quả”, Thủ tướng nhấn mạnh. Người đứng đầu Chính phủ cho rằng cần thúc đẩy mạnh hơn, hiệu quả hơn nữa việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, gắn với khuyến kích các doanh nghiệp tư nhân cổ phần hóa, gắn với niêm yết, để thị trường chứng khoán có nhiều hàng hóa, dịch vụ hơn

Chỉ đạo nêu trên được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra khi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 15 năm hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM cuối tuần này.

Cụ thể, để phát triển thị trường, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán và các Sở Giao dịch tiếp tục hoàn thiện thể chế, luật pháp, cơ chế để phù hợp với điều kiện nền kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế. “Đây là vấn đề hết sức quan trọng, nhân tố quyết định hàng đầu để thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động hiệu quả”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng cần thúc đẩy mạnh hơn, hiệu quả hơn nữa việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, gắn với khuyến kích các doanh nghiệp tư nhân cổ phần hóa, gắn với niêm yết, để thị trường chứng khoán có nhiều hàng hóa, dịch vụ hơn.

Thủ tướng cho rằng cần rà soát, bổ sung những quy định cần thiết để quản lý, chủ động ngăn ngừa, không để thị trường chứng khoán Việt Nam rơi vào khó khăn, đổ vỡ. Mặt khác, ngành chứng khoán cũng phải chú ý đến vấn đề xây dựng nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, có trình độ, cũng như cần hoàn thiện cơ sở vật chất, công nghệ hiện đại để có những dịch vụ, sản phẩm tốt hơn đủ sức cạnh tranh với quốc tế.

Điểm lại quá trình hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam, Thủ tướng đánh giá 15 năm qua, kinh tế nước ta nói chung, thị trường nói riêng đã có nhiều thuận lợi từ thành tựu của công cuộc đổi mới đem lại. Bên cạnh đó, cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là từ tác động tiêu cực, nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu vừa qua.

Tuy nhiên, từ Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM ra đời với những bước đi ban đầu chỉ có 2 doanh nghiệp niêm yết, nay đã trở thành trung tâm giao dịch chứng khoán hàng đầu cả nước, với quy mô ngày càng lớn, chất lượng ngày càng tốt hơn, trở thành một kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Kỳ Duyên 

Cá nhân sẽ không được vay ngân hàng quá 6 tỷ đồng?

Các quy định mới nếu ban hành trước mắt sẽ chỉ áp dụng tại 10 ngân
hàng hàng đầu từ 1/2/2016, và đến 1/2/2019 mới áp dụng ra toàn hệ
thống.
Minh Đức
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn về tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.Các quy định đặt ra trong dự thảo thông tư này là một bước tiến mới trong hướng nâng cao tiêu chuẩn an toàn hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam, trong lộ trình thực hiện Basel 2.Theo đó, các quy định mới này dự tính chỉ áp dụng cho 10 ngân hàng thương mại hàng đầu, đã có quá trình chuẩn bị thực hiện các tiêu chuẩn trong Basel 2 mà Ngân hàng Nhà nước xác định thí điểm trong năm 2014.Với phạm vi đó, các quy định về tỷ lệ an toàn vốn, các hệ số rủi ro liên quan trong Thông tư 36 hiện hành vẫn được áp dụng.


Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close