Hình 1: Đà Nẵng: Tỉ lệ hấp thụ của phân khúc biệt thự thấp do tâm lý thị trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close