Blog

Bảo Việt hoàn thành 64% kế hoạch lợi nhuận trong nửa năm

. Năm 2015, Bảo Việt đặt mục tiêu doanh thu đạt 18. 910 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1. 140 tỷ đồng. Bảo hiểm Bảo Việt cũng tăng 5% về doanh thu và tăng tới 31% về lợi nhuận, một số nghiệp vụ ghi nhận mức tăng trưởng ổn định là bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt, bảo hiểm cơ giới, Bảo hiểm y tế. Với lĩnh vực chứng khoán, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm 2015 đạt 146 tỷ đồng, tăng 5%

Tập đoàn Bảo Việt (Mã CK: BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015. Theo đó, doanh thu đạt 9.777 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. lợi nhuận sau thuế ở mức 731 tỷ đồng, tăng 13%.

Năm 2015, Bảo Việt đặt mục tiêu doanh thu đạt 18.910 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.140 tỷ đồng. Với kết quả trên, nửa đầu năm tập đoàn lần lượt hoàn thành 52% và 64% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

Trong các mảng hoạt động, Bảo Việt nhân thọ mang lại nguồn doanh thu cao nhất và tăng trưởng 25% so với cùng kỳ. Bảo hiểm Bảo Việt cũng tăng 5% về doanh thu và tăng tới 31% về lợi nhuận, một số nghiệp vụ ghi nhận mức tăng trưởng ổn định là bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt, bảo hiểm cơ giới, Bảo hiểm y tế. 

Với lĩnh vực chứng khoán, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm 2015 đạt 146 tỷ đồng, tăng 5%. Quản lý Quỹ Bảo đạt 9 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành 60% kế hoạch.

Phương Linh

Trung Quốc tăng giá nhân dân tệ

Như vậy, mức điều chỉnh hôm nay là rất nhỏ sau các bước giảm 1,9%, 1,6% và 1,1% trong 3 ngày trước đó.

Sau thông tin này, giá NDT trên thị trường quốc tế đã tăng 0,4%, lên 6,4437 NDT một USD, tính đến 8h20 (giờ Hà Nội).


Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close