Hình 1: Bãi đỗ xe ngầm trong Công viên Thống Nhất: thu hồi vốn cách nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close